Rotary kamp 2016 – četrti dan

Pino in JustinaPomemben del aktivnosti, v katere so vsakodnevno vključeni udeleženci kampa je glasbena terapija. To je strokovna in terapevtska praksa, v kateri ima osrednjo vlogo dvosmerni proces med terapevtom in varovancem ob pomoči glasbe. Razlog za uporabo glasbe v terapevtske namene je dejstvo, da je glasba medij, ki ima neposreden dostop do človekovega čustvenega in podzavestnega sveta. Glasbena govorica je prirojena vsakemu človeku ter mu tako omogoča komunikacijo na najpristnejši način s soljudmi in okoljem. Prisotni v tovrstni terapiji ustvarjajo lastno glasbeno govorico, ki služi kot svojevrstno sredstvo sporazumevanja. Preko glasbe se ustvarja tudi odnos med terapevtom in njegovim varovancem, kjer se skuša spremeniti in popraviti škodljive vzorce, ki ovirajo posameznikov napredek in razvoj.

Na kampu tovrstno terapijo uspešno izvaja terapevt, ki ga vsi poznajo po imenu Pino.