Srečanja na daljavo

Sreanja prek spleta

Tudi rotarijska srečanja, kot mnoga druga, potekajo kar na daljavo. Tako se koprski rotarijci srečujejo vsake štirinajst dni. Poleg urejanja klubskih zadev, organizirajo kakšno predavanje ali svojih članov ali zunanjih gostov. V torek 8. decembra je član Branko Cvetičanin predstavil novosti v radiologiji in sicer informacijsko rešitev, ki pomaga zdravnikom pri odčitavanju in analizi RTG in MR posnetkov. Kot je poudaril v svoji predstavitvi, je slednje izjemna pridobitev za medicinsko diagnostiko.