Rotary Koper

01Nastanek kluba

V portoroškem klubu je že vrsto let tlela misel o ustanovitvi novega rotarijskega kluba na obali, konkretno v Kopru. Razmišljanja o novem klubu so slonela predvsem na prostorskih možnostih Kopra, ki skupaj s kraji v zaledju šteje več kot 60.000 prebivalcev. Z odločitvijo slovenskega pod distrikta, da se v Sloveniji pospeši ustanavljanje novih klubov zaradi ustanovitve samostojnega distrikta Slovenije, je pobuda ustanovitve kluba v Kopru dobila poseben zagon že poleti 2006.

Na samem začetku je bil tudi postavljen cilj, da bo koprski klub mešan klub, po možnosti s po polovico članov obeh spolov.

Botrski klub je imel srečo z bodočimi člani. Klubu, v nastajanju, so se pridružili dobri ljudje, čeprav še ne rotarijci, pa z veliko mero osebnih rotarijskih karakteristik.

Že od samega začetka so potekala redna tedenska druženja ob torkih v Garni hotelu Pristan z vnaprej dogovorjenim programom. Prva srečanja so bila namenjena seznanjanju s pravili rotarijstva in pa pripravam na ustanovno slovesnost, do katere je prišlo 27. 1. 2007.

02Kaj delamo?

  • KLUBSKO ŽIVLJENJE
    Za življenje kluba je bistveno izpolnjevanje obveznosti pri delu kluba. Dovolj visoka redna udeležba na sestankih in aktivnostih ter redno plačevanje prispevkov so nujnost. Osnovno načelo je enakost vseh članov in stalno kroženje. Vsak v določenem obdobju opravlja kakšno od funkcij, od tiste najbolj prestižne, predsedniške, do tiste, ki je po navadi najmanj priljubljena – funkcija zakladnika. Ob prijateljstvu, ki ga spodbudi druženje, ter dobri volji in pomoči sočlanov, pa ni nobeno delo obremenjujoče. Klubsko življenje je osnova kluba, brez tega kluba ni. Ni pa osnovni namen. Klubsko življenje sestavljajo: redna srečanja članov enkrat tedensko, srečanja z drugimi klubi, druženja, plačevanje članarine, klubska administracija in vključevanje v delo distrikta.
  • DOBRODELNOST
    Osnovni namen kluba je predvsem v dajanju pomoči tistim, ki jo potrebujejo in ki jim redne državne službe pomoči ne nudijo zato, ker ta ni institucionalno predvidena, bodisi ni sredstev ali preprosto zato, ker država ni vedno dovolj skrbna. V tem delu je Rotary izrazit element civilne družbe in to svojo samostojnost, nepolitičnost, globoko spoštovanje enakosti vseh in mednarodno naravnanost neguje posebej načelno. Dobrodelnost sestavljajo: dobrodelne akcije in zbiranje sredstev zanje.
  • POKLICNO ŽIVLJENJE ČLANOV
    Tretji izraz kluba je tenkočutno sevanje rotarijskih idej skozi vedenje in ravnanje slehernega člana kluba v vsakodnevnem, predvsem poklicnem delu. Načela resničnosti, skupne koristi in pravičnosti naj vejejo iz vseh dejanj in ravnanj rotarijca, visoka profesionalna etika je nujni spremljevalec vsakega poklicnega razmerja, v katerega vstopa. Vsa tri življenja pa rotarijci seveda ne živijo ločeno, nasprotno, vselej se prepletajo. Tako je pomembno druženje med rotarijci in rotarijskimi klubi, ker spodbuja spoznavanje drugih in prijateljstvo v širšem smislu. To ni omejitev. Rotarijstvo je namreč razširjeno po celem svetu, seveda pa bo druženje najpogostejše s klubi iz soseščine, tako v Sloveniji, kot čez mejo. Tudi klubske dejavnosti so tesno povezane s samo pomočjo drugim, profesionalno življenje vsakega rotarijca pa pogosto z aktivnostmi kluba.

OSEBNA IZKAZNICA

Slovenski rotarijci so organizirani v klubih, ki se formalno ustanovijo in registrirajo kot društva. Po tem postopku je nastal tudi Rotarijski klub Koper.

Ustanovitev

11. 7. 2006

Boter

RC Portorož

Sprejem v Rotary International (Charter)

27. 1. 2007

RI No.

74643

Pobrateni klubi:

RC Muggia – Milje, Italija
RC Rijeka Sv. Vid, Hrvaška
RC Padova Est, Italija

Naslov

Rotarijski klub Koper
Ferrarska 12
SI-6000 Koper, Slovenija

Davčna številka

68422849

Matična številka

2176394

OSEBNA IZKAZNICA

Slovenski rotarijci so organizirani v klubih, ki se formalno ustanovijo in registrirajo kot društva. Po tem postopku je nastal tudi Rotarijski klub Koper.

Ustanovitev

11. 7. 2006

Boter

RC Portorož

Sprejem v Rotary International

27. 1. 2007

RI No.

74643

Pobrateni klubi:

RC Muggia – Milje, Italija
RC Rijeka Sv. Vid, Hrvaška
RC Padova Est, Italija

Naslov

Rotarijski klub Koper
Ferrarska 12
SI-6000 Koper, Slovenija

Davčna številka

SI68422849

Matična številka

2176394