Rotary kamp 2016 največji doslej

Ankaran, 29. avgust 2016Na Debelem rtiču se v Mladinskem okrevališču in letovišču Rdečega križa začenja že drugi teden letovanja za mlade s posebnimi potrebami in njihove svojce, ki ga organizirata rotarijska kluba iz Kopra in Milj.

Zaradi potreb po tovrstnem letovanju in dobrih rezultatov dosedanjih kampov je letošnje letovanje prvič podaljšano z enega na dva tedna. Udeleženci prihajajo iz Italije, Slovenije, Hrvaške in Avstrije.

Po prvem tednu, na katerem so miljski rotarijci gostili mlade in njihove svojce iz Italije, prevzemajo nadaljevanja kampa koprski rotarijci. Udeleženci drugega tedna so iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije.

Kot je povedala dr. Andreja Rihter, predsednica Rotarijskega kluba Koper, gosti kamp letos skupno kar sto udeležencev, mladih in njihovih spremljevalcev. Program je zato podaljšan v dva tedna. Obolenja mladih udeležencev so različna. Terapevtsko delo je zahtevno, vendar vsem dajejo spodbudo odzivi staršev, ki po letovanju pogosto opazijo pozitivne spremembe, tudi povečano samozavest in lažje navezovanje družabnih stikov. Posebna vrednost kampa je njegova socialna inkluzivnost, ustvarjanje novih izkušenj in povezav med mladimi ter odraslimi iz več držav, ki poteka ob skupnem sprejemanju drugačnosti in oblikovanju prijateljskih vezi.

Pomembno vlogo v programu ankaranskega rotarijskega kampa imajo družabni večeri z različnimi gosti. Med sodelujočimi sta Glasbeni konzervatorij Tartini iz Trsta ter Glasbena šola Koper z nastopom trobilcev in tolkalcev pod vodstvom Svetlina Markova in kitarskega dua pod vodstvom Friderika Kinga.

Strokovni program so zasnovali in izvajajo dolgoletni sodelavci kampa, specialisti terapevti, pod vodstvom Justine Kocjančič, dipl. delovne terapevtke, koordinatorice vseh aktivnosti. Terapevtka poudarja, da je namen kampa izpolnjen, če se mladi na njem počutijo varni, sprejeti in aktivni, starši pa razbremenjeni. Udeležencem so na voljo tudi individualni pogovori pri specialistki psihologije ter nevropsihologije Vali G. Tretnjak, specialistu muzikoterapije Giuseppe Poclenu in doc. dr. Davidu Ravniku. Ob vsakodnevni strokovni podpori pridobivajo na Debelem rtiču dragocene izkušnje s področja socialnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami tudi rotarijci in mladi prostovoljci, ki so ves čas aktivno vključeni v izvedbo kampa.

Mama, spremljevalka 16-letnega dekleta iz Avstrije, je v zahvali za lanskoletno udeležbo zapisala:

»Moja hči bi skoraj umrla zaradi najtežjega napada krčev doslej. Zelo preplašena se me je oklepala, kot še nikoli. Med letovanjem na Debelem rtiču pa je spoznala, da je sprejeta kot oseba s posebnimi potrebami, takšna, kakršna je. Povrnila se ji je samozavest. Do konca enotedenskega letovanja si je uspela sama organizirati svoj prevoz do morske obale in ni več potrebovala moje stalne prisotnosti. Po rotarijskem kampu naj bi hčerka začela pripravništvo. Zelo me je bilo strah tega novega obdobja v našem življenju, vendar je do danes ostala samozavestna in polna pozitivne energije. Veseli se službe in usposabljanja. Na Debelem rtiču nisem bila v neprekinjenem stresu, ker se je počutila tako dobro. To so bile najlepše in najbolj sproščene počitnice v mojem življenju.«

##

Za dodatne informacije smo na voljo na 05 663 40 40, 041 675 887.

———————————————————————————————————————————

Organizacija

Pobudnika in organizatorja sprostitveno-terapevtskega letovanja za mlade s posebnimi potrebami in njihove svojce sta Rotarijski klub Koper in Rotary club Muggia (Milje). V Kopru vodi organizacijo Veselko Ojo, v Miljah pa Ferruccio Divo.

Namen letovanja

Osnovni namen letovanja je omogočiti teden dni letovanja mladim osebam s posebnimi potrebami in sprostitev enemu od staršev oziroma svojcev. Pri izboru udeležencev sodelujejo rotarijski klubi iz Italije in več slovenskih krajev ter centri za socialno delo. Diagnoze mladih udeležencev, oblike psihičnih in motoričnih prizadetosti, so raznolike, med njimi so tudi redke oblike obolenj. Terapevtsko delo je zahtevno zaradi razlik v starosti in specifičnih težav udeležencev.

Strokovni sodelavci

Justina Kocjančič, dipl. delovna terapevtka – vodja in koordinator vseh aktivnosti ter terapevtskih programov.

Giuseppe Poclen  specialist muzikoterapije z mednarodno licenco, vodja glasbene terapije, ki spodbuja neverbalno izražanje, in glasbene animacije.

Vali G. Tretnjak, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije ter pobudnica strokovnega pristopa k letovanju pomoč pri terapevtskih programih in svetovalno delo s starši.

Doc. dr. David Ravnik, fizioterapevt, ergonom in manualni terapevt, predavatelj na Fakultati za vede o zdravju Univerze na Primorskem – pomoč pri terapevtskih programih in svetovalno delo s starši.

Program

Program je pripravljen na podlagi večletnih izkušenj. V ospredju so glasbena terapija, vodene aktivnosti v bazenu,, terapija s psi, družabne prireditve in izlet z ladjico ter večerni družabni dogodki. Večji pomen so pridobile tudi delavnice za starše, ki jim pomagajo pri odgovorih na njihova vprašanja in izmenjavi izkušenj ter sklepanju poznanstev.

Financiranje

Koprskim in miljskim rotarijcem je uspelo v osmih letih za izvedbo brezplačnega letovanja zbrati že 300 tisoč evrov donacij v Sloveniji, Italiji, na Hrvaškem, v Avstriji, Nemčiji in Veliki Britaniji sredstva sta prispevali tudi krovna rotarijska organizacija za Slovenijo in mednarodni rotarijski sklad.