ROTARY KAMP 2012

image001

Od sobote, 1. septembra do sobote, 8. septembra 2012 je zaživel v Mladinskem okrevališču Debeli rtič tradicionalni enotedenski Rotary kamp – počitnice z rehabilitacijo za skupino otrok in mladih oseb s posebnimi potrebami iz Slovenije in Italije.

Pri izvedbi letovanja, ki sta ga za otroke in njihove spremljevalce organizirala Rotarijski klub Koper in Rotary Club Muggia iz bližnjih Milj, so na slovenski strani sodelovali poleg koprskih tudi rotarijci iz Martjancev, Ajdovščine, Ljubljane (Rotary klub Ljubljana), Idrije, Portoroža, Bleda in Novega mesta. Tudi rotarijski prijatelji iz Milj so imeli pomoč rotarijskih klubov iz več italijanskih mest. Kamp torej predstavlja med distriktni slovensko italijanski projekt, prav tako pa je z udeležbo klubov iz naštetih krajev v Sloveniji prerasel v širše slovenski rotarijski dobrodelni projekt.

image001

Prvi dan – spoznavamo se in gostje dobivajo prve napotke

Na letošnjem dobrodelnem letovanju Rotary kamp se je zbralo 22 otrok in mladih oseb z različnimi razvojnimi motnjami s svojimi spremljevalci, večinoma družinskimi člani. Od tega je bilo devet otrok iz Slovenije, trinajst pa iz Italije. Gre za tako prizadete otroke in mlade osebe, da ne morejo letovati, kljub vsej pomoči in možnostmi, ki jih nudi okrevališče, brez dodatnih spremljevalcev. Mnogi si terapevtskih počitnic v Mladinskem okrevališču Debeli rtič, poleg logističnih, najpogosteje ne bi mogli privoščiti tudi iz gmotnih razlogov. Otroci in mlade osebe iz Slovenije so prišli iz različnih krajev (Koper, Murska Sobota, Črniče, Šentjur, Grosuplje, Postojna, Stari trg pri Ložu, Bled in Šentjernej), sredstva za vsakega med njimi pa je prispeval rotarijski klub iz njihovega okolja.
Projekt je postal že stalnica sodelovanja klubov iz Kopra in Milj in lahko že rečemo, da gre za tradicionalen dogodek. Letos je bil organiziran v približno enaki obliki že četrtič.

Poleg splošne organizacije in zbiranja potrebnih sredstev za nastanitev in vse dejavnosti je posebna značilnost projekta, ki je zamišljen po vzoru dlje uveljavljenega in širše poznanega projekta Albarella, osebna udeležba članov klubov, ki v večji ali manjši meri preživijo teden dni v sobivanju, ali tesnem osebnem stiku s temi otroki in mladinci. Rotarijci se torej vse dni družijo s svojimi gosti in z njihovimi spremljevalci, ter jim pomagajo pri vsakdanjih opravilih. To da tem otrokom in mladim osebam poseben občutek vključenosti, ki ga sicer ne dobijo v ostalih terapevtskih programih.

image002

Jutranje zbiranje – kmalu gremo na plažo

Uspeh kampa na Debelem rtiču odmeva, predvsem zaradi izjemnega okolja, izvrstne in primerne opremljenosti mladinskega okrevališča za izvajanje takega projekta, ter dobre organizacije. V Sloveniji dobro poznano okrevališče je za marsikaterega italijanskega gosta resnično presenečenje, pa tudi marsikateri slovenski gost je prijetno presenečen nad urejenostjo okolja in kvaliteto infrastrukture, predvsem objekta Arija, kjer so bili gosti nastanjeni.

Rotary kamp Debeli rtič postaja referenčen projekt in ga rotarijci iz Italije že predstavljajo rotarijcem iz drugih držav (npr Hrvaške) kot model, po katerem bi morda lahko organizirali podobne projekte pri njih.

Da bi projekt še bolje uspeval sta kluba iz Kopra in Milj v preteklih letih preko dveh programov Rdečemu križu Slovenije, izrecno za Mladinsko okrevališče Debeli rtič, prispevala igrala in prilagojene telovadne naprave za posebno trim stezo (vrednost teh igral s postavitvijo v naravo je bila okrog 32.000 eurov izpeljano s pomočjo matching granta), in nabavila posebej opremljeno električno vozilo s katerim lahko gibalno najhuje prizadete osebe lažje pridejo do morja (nabavna vrednost avtomobilčka je bila okrog 12.000 eurov). Nastanitveni objekti Mladinskega okrevališča Debeli rtič so namreč na okoli 40 do 50 nadmorske višine in do morja (plaže in zunanjih bazenov) je v enem delu malo strmejša klančina. To vozilo je na voljo vsem gostom mladinskega okrevališča in seveda tudi udeležencem vsakoletnega Rotary kampa.

image003

Naložili smo električni avtomobilček – dajmo, gremo na plažo
Projekt Rotary kamp je plod celoletnega dela. V Kopru največ energije temu projektu vsa leta posvečata Veselko Ojo in Janez Uran.
Že zgodaj spomladi vsako leto začneta z animacijo drugih klubov in iskanjem primernih otrok, v sodelovanju s rotary klubi in centri za socialno delo. Izbor ni enostaven. Potreb je mnogo, možnosti pa so omejene. Priložnost morajo dobiti tisti, ki so najbolj potrebni pomoči. Istočasno poteka časovno in finančno usklajevanje z upravo mladinskega okrevališča in prijateljskim klubom iz Milj, saj rotarijci iz Kopra lažje uskladimo projekt z našim Rdečim križem, kot italijanski prijatelji. Donaciji trim steze in električnega vozila, izkušnje dobrega sodelovanja v preteklih letih, skladnost ciljev delovanja Rdečega križa in Rotary klubov, in projektu Rotary kampa naklonjena uprava Rdečega križa to usklajevanje olajšajo.

Kar nekaj dela pade tudi na ramena vsakokratnega predsednika ali predsednice kluba v Kopru. V Rotarijskem klubu Koper namreč vsako leto menjamo ne le osebo na funkciji predsednika, ampak se vsako leto alternativno izmenjata član – članica kluba, tako da imamo eno leto predsednika in naslednje predsednico, ali če hočete, obratno.

Koprski in miljski rotarijci so za goste letošnjega Rotary kampa pripravili bogat terapevtski in družabni program.

Po sobotnem privajanju na novo okolje, se je v nedeljo začelo učenje plavanja, ki se je skupaj z glasbeno terapijo, in individualno fizioterapijo nadaljevalo ves teden. Različne terapije so bile strokovno vodene, pri kampu je sodelovala tudi psihologinja.

Pri tem se velja posebej zahvaliti strokovni delavki, duši kampa, Justini. Ob strokovnosti jo odlikuje tudi tekoče znanje italijanščine, kar je omogočilo, da je imela ves čas nadzor in komunikacijo z vsemi.

Ob tem so otroci in mladi, gostje rotarijcev, posebej uživali v družabnem delu. Ta je vključeval izlet z ladjo do Izole, modno revijo, tombolo in karaoke, zadnji večer so jim rotarijci priredili krajšo pravljično predstavo. Družabne prireditve so bile skrbno pripravljene in prilagojene otrokom s posebnimi potrebami, zahtevajoč njihov prispevek do meja njihovih sposobnosti. Otroci so pri teh dogodkih neizmerno uživali. V tem delu velja omeniti in pohvaliti pomoč članov in članic Rotaract kluba iz Trsta.

V čas projekta sta kluba iz Kopra in Milj vtkala še več drugih dogodkov, ki so nadgrajevali projekt s dodatno rotarijsko noto.

V soboto, 1.9.2012 sta kluba iz Kopra in Milj organizirala spoznavni večer z guvernerji.
Udeležili so se ga (poleg predsednikov in drugih gostov) g. Martin Šinigoj, asistent guvernerja distrikta 1912 za Primorsko in Notranjsko, guverner distrikta 2060 (Severovzhodna Italija) g. Alessandro Perolo, ki je v kampu tudi preživel dva dni in se aktivno udeležil življenja kampa, in Generalni sekretar Rdečega Križa Slovenije dr. Danijel Starman.

image004

Prvi večer – guvernerji in predsedniki/predsednica in generalni sekretar Rdečega Križa Slovenije

V sredo, 5. septembra so se zbrali rotarijci iz Kopra, Portoroža, Milja, in dveh klubov iz Trsta (Trieste Nord in Trieste) s partnerji, namesto v svojih klubih, na rednem tedenskem klubskem srečanju na Debelem rtiču.
Dogodek je povezovala predsednica Rotarijskega kluba iz Kopra Metka Sušec – Praček, popestrilo pa ga je nekaj glasbenih točk kvinteta Pihalnega orkestra iz Kopra. Pri tem se je predsednica iz Kopra posebej zahvalila vodjema projekta iz Kopra in Milj. Poudarila je, da sta se vodja projekta iz Kopra Veselko Ojo in vodja projekta iz Milj Feruccio Divo, pa tudi vsi ostali rotarijci in rotaractovci, ter celotno osebje mladinskega okrevališča, posebej izkazali. Pozdravne nagovore so imeli še: predsednik RK Portorož g. Dušan Čebohin, predsednik RK Milje g. Carlo Alberto Massoli, predsednik RK Triste Nord g. Roberto Magris in podpredsednik RK Trieste g. Fabio Severo Severi. Po zaključku srečanja so se rotarijci pridružili otrokom, ki so imel večer karaok in plesa. Prepevali so ob pomoči spremljevalcev in rotarijcev kot zbori. Še sreča da Primorci poznamo skoraj vse narečne in italijanske pesmi Trsta in Krasa, tako da smo lahko zapeli povsod tudi mi. Ker pa naši italijanski prijatelji niso poznali slovenskih pesmi, smo jim v zboru zapeli Bandiera rossa, ki so jo poznali vsi.
V četrtek, 6. septembra je sledilo srečanje predsednikov nekaterih klubov, ki so prispevali, da je projekt Rotary kampa na Debelem rtiču uspel.

Potekal je v sproščenem vzdušju modne revije in glasbe, kar so pripravili otroci s posebnimi potrebami ob pomoči spremljevalcev in rotarijcev. Videli smo revijo s poudarkom na visoki modi, oblačilih iz Afrike, oblačilih iz Azije in oblačilih za posebne prilike. Parade posameznikov so bile predvsem hudomušne in so izzvale obilo smeha. Na slovenski strani so se tega srečanja udeležili poleg rotarijcev iz Kopra še predstavniki RK Novo mesto (predsednik g. Samo Plantan, tajnik g. Dejan Grubar in član kluba g. Pavel Turk), iz RK Bled je prišel predsednik g. Janko Koren in iz RK Ajdovščina predsednik g. Boštjan Furlan z družino. Opravičil se je predsednik RK Idrija g. Bojan Režun.

image006

Skupna slika vseh udeležencev četrtkovega večera

V petek, 7. septembra je sledil zadnji večji družabni dogodek kampa, poslovilni večer s tombolo.
Nagrade so bile seveda simbolične, prispevali so jih rotarijci iz sodelujočih klubov. Pred tombolo so rotarijci otrokom priredili kratko predstavo – animacijo štirih pravljic – basni starogrškega pisca Ezopa, seveda z znanimi njim lastnimi nauki. Animatorja sta bila rotarijca Boris in Marko iz Milj, povezovalca predstave pa sta bila rotarijca Libero iz Milj in Veselko iz Kopra. Otroci so se ob predstavi dodobra nasmejali.

Rotarijci iz Kopra in Milj skušajo vsako leto dodati kampu nove vsebine. Letošnja nadgradnja kampa je bila usmeritev v novo temo : pomoč družinskim članom – staršem otrok s posebnimi potrebami. Ti so včasih enako potrebni pomoči kot sami otroci. Odziv staršev na to inovacijo v programu je bil tako pozitiven, da je to rotarijce presenetilo. Ta izkazan interes bo spodbuda, da bodo naslednja leta temu delu programa posvetili več pozornosti in energije.
Metka Sušec Praček,
predsednica Rotarijskega kluba Koper v letu 2012/13 je poudarila, da si s klubskimi kolegi iz Slovenije in Italije prizadevajo razbremeniti otroke in družine, ki jih življenje vsak dan postavlja pred preizkušnje. Dodala je, da zgodbo vsake družine, ki gostuje na Debelem rtiču zaznamuje obilo volje in požrtvovalnosti ter veliko ljubezni, spoznavanje in sodelovanje z družinami, pa je neprecenljiva izkušnja.

image008

Metka in naš gost

Veselko Ojo,
vodja projekta v koprskem klubu, je pojasnil, da je program terapevtskega letovanja, ki so ga razvili skupaj s strokovnjaki, zelo dobro sprejet pri mladih in njihovih družinah. Okolje Mladinskega okrevališča Debeli rtič Rdečega križa Slovenije posebej navdušuje goste iz Italije. Otroke iz Slovenije in Italije veselijo morje, saj se ga nekateri med njimi na Debelem rtiču prvič dotaknejo, in družabni večeri, kakršen je modna revija, ki jo terapevti in otroci sami pripravijo. Letošnja nadgradnja kampa je bila posebna pomoč družinskim članom otrok s posebnimi potrebami. Poleg drugega smo organizirali predavanje namenjeno staršem o vlogi in vplivu bolezni na družino ter okroglo mizo s starši, kjer so skupaj obravnavali težave udeležencev s posebnimi potrebami in medsebojno izmenjevali izkušnje o tem. Ti razgovori s starši so bili zelo dobro sprejeti in bodo spodbuda za delo v naslednjih letih.

image009

Veselko in naša gostja
Giancarlo Vesco,
član Rotary kluba Venezia Mestre, član odbora za mednarodno sodelovanje distrikta 2060 in član projekta Rotary kamp na Debelem rtiču je preživel z otroki cel teden. Povedal je, da si kot rotarijec od leta 2001 prizadeva za boljše sodelovanje klubov iz Italije in Slovenije. Največ je obiskoval klube v Kopru, Portorožu in Novi Gorici, kjer sta bila s pokojno ženo Paolo vedno dobrodošla. Presenečen nad dobrim sprejemom, prijateljstvom in pripravljenostjo delati skupaj je sodeloval pri mnogih skupnih projektih (razminiranje območij na Hrvaškem, razstave, pobratenja, skupni izleti, ipd). Slovenske rotarijce ceni dodatno zaradi izredne energije in pripravljenosti delati na projektih, ki so za njih organizacijsko in finančno zahtevni. O Rotary kampu je dejal, da so slovenski in italijanski rotarijci imeli pogum premagati razlike preteklosti in skupaj gledati v bodočnost, in se lotiti tako velikega projekta. V Italiji skuša predvsem predstaviti Slovenijo in slovenske klube, ki so še premalo poznani. V nagovorih redno citira dva reka, ki jih je spoznal sodelujoč s slovenskimi rotarijci : »Da bi lahko prijateljevali se moramo najprej poznati« in »Jadransko morje je morje, ki povezuje«.
Teden Rotary kampa je za nami. Prihajajo pohvale in zahvale.

Ne bomo citirali vseh, izpadli bi ceneni. Izbrali pa smo eno:
»Spoštovani g. Veselko, še vedno pod vtisom vseh lepih dogodkov se želiva s Klemnom zahvaliti za vse. Hvala za vaš čas, vašo dobro voljo, vso organizacijo in za čudovit teden, ki ga Klemen zagotovo ne bo pozabil. Če ne bi bilo tega tedenskega druženja, Klemen zagotovo