ROTARY KAMP 2010

ROTARY KAMP (lani še pod imenom Handicamp) je dobrodelna akcija v okviru med distriktnega sodelovanja med slovenskimi in italijanskimi rotarijci. Cilj dobrodelnosti je omogočiti določenemu številu prizadetih oseb oziroma oseb s posebnimi potrebami v poletnem času aktivne počitnice. Kamp predstavlja bivanje (s spremstvom) v Mladinskem zdravilišču Debeli rtič pri Ankaranu.

Dobro izpeljana akcija v preteklem letu in zadovoljstvo udeležencev je koprske rotarijce spodbudilo, da so v letošnjem letu k projektu povabilo tudi druge slovenske rotary klube. Dvanajst slovenskih klubov je s finančno soudeležbo za varovance iz njihovega okolja omogočilo uresničitev projekta: RC Celje, RC Zagorje Kum, RC Semič, RC Maribo, RC Škofja Loka in RC Koper. Projekt je tako prerasel v vseslovenski rotarijski dobrodelni projekt.

Kako so s svojimi očmi videli in dojeli kamp njihovi varovanci, lahko razberete iz njihove zahvale:

»Spoštovani gosti, italijanski prijatelji in vsi udeleženci Rotary kampa 2010 na Debelem rtiču!
Med nami ni nikogar, ki ne bi bil srečen, da je lahko z vami preživel nekaj prečudovitih dni v prav tako prečudovitem okolju. V naši mešani skupini ni bil pomemben jezik, ne barva kože, ne starost in ne naše drugačnosti, pač pa je bil najpomembnejši ČLOVEK. Zato smo se z veseljem družili in skupaj uživali v pomoči, ki so nam jo neprestano nudili člani Rotarijskega kluba Koper in Rotary kluba iz Milj.

V tem tednu nismo bili deležni le pomoči in nasmehov ter udobja, pač pa tudi strokovne obravnave prijaznih strokovnjakov s področja muzikoterapije, fizioterapije in plavanja. Za vse, kar ste nam prijazni ljudje nudili v času našega bivanja na Debelem rtiču, se vam zahvaljujemo in smo vam zares hvaležni.

Seveda pa ne bi bilo prijetnega druženja brez naše Justine, Pina, gospoda Veselka in gospoda Ferrucia, ki so predstavljali pravi motor našega sobivanja! Brez njih tudi ne bi bilo vseh večernih dogodkov na naši terasi in vseh srečnih oči naših varovancev. Še enkrat se zahvaljujemo organizatorjem ROTARY KAMPA 2010 iz Kopra in iz Milj in vsem ROTARY KLUBOM iz slovenskih mest, ki ste nam omogočili to nepozabno doživetje. Hvala!«

Udeleženci ROTARY KAMPA iz Slovenije: Blaž iz Škofje Loke, Nal iz Ljubljane, Mitja iz Ajdovščine, Tjaša iz Lendave, Veronika z Jesenic, David iz Kranja, Kristjan iz Kostanjevice na Krki, Žiga iz Maribora, Borut iz Ljubljane, Erik iz Metlike, Sara iz Kopra, Tomaž iz Trbovelj, Vid iz Celja, Suzana iz Ljubljane in njihovi starši oziroma spremljevalci.