Rotaractovci se pripravljajo na dva nova projekta

»Modro danes = zeleno jutri« in »Slovenska Istra v tvojih očeh«, sta dva projekta, s katerima se bodo prijavili za sredstva iz sklada za projekte za skupnost slovenskega distrikta.

Namen prvega projekta »Modro danes = zeleno jutri« je pridobiti originalne in inovativne idejne rešitve, ki bodo učinkovito prispevale k ohranjanju narave in okolja v Slovenski Istri. Ideje morajo biti načeloma uresničljive, družbeno in ekonomsko vzdržne, okolju prijazne ter odsevati duh rotarijskega gibanja.  Z natečajem se nagovarja predvsem mlade, srednješolce in njihove mentorje, k iskanju ustreznih ukrepov za reševanje prenekaterih izzivov, povezanih z okoljem, vodo, prehrano, infrastrukturo.

Z drugim projektom »Slovenska Istra v tvojih očeh«,  pa se želi prednostno privabiti mlade iz občin Ankaran, Koper, Izola in Piran, da s fotografijami predstavijo utrip vsakdanjega življenja v občinah Slovenske Istre.  Mladim bo tako tako dana možnost, da s pomočjo fotografskega aparata odkrivajo lepoto, zanimivosti in posebnosti svojega kraja.

Oba natečaja bosta objavljena v začetku prihodnjega leta.