OBISK GUVERNERJA

Guverner

Dne 12. 9. 2017 je klub v okviru svojih rednih obiskov po slovenskih rotarijskih klubih obiskal guverner Danijel Petrovič. V nagovoru rotarijcem je kot ključne usmeritve svojega delovanja poudaril: krepitev digitalne platforma, kot podlage za učinkovitejše povezovanje vseh rotarijskih klubov in rotarijcev; pozornost mladim, predvsem rotaractovcem, ki bodo v kratkem dopolnili 30 let, da se jim omogoči čim lažji prehod v rotarijske vrste; tesnejše povezovanje bivših, sedanjih in bodočih guvernerje ter njihov asistentov prek različnih oblik srečevanja in delovanja.