Obisk guvernerja distrikta

Guverner distrikta 1912 Dušan Peterkovič je na rednem torkovem srečanju 21. 9., v okviru svojih rednih obiskov klubov po Sloveniji, skupaj z asistentom za Primorsko obiskal koprske rotarijce. V uvodu se je predstavil in med drugim omenil, da je rotarijec že 25 let. Prenesel je usmeritve predsednika RI v tem letu, s katerim so se guvernerji sestajali zelo pogosto. Srečanja so potekala virtualno. Izpostavil je ključne usmeritve in naloge slovenskih rotarijcev, pri katerih med prednostne naloge sodi povečanje članstva distrikta. Hočeš nočeš se bodo tudi rotarijci v prihodnje, poleg s projekti, ukvarjali tudi “sami s seboj”. Predvsem naj bi več časa namenili medklubskemu spoznavanju, tako članov predvsem pa klubskih projektov. Povabil nas je tudi na slavnostno praznovanje 10. obletnice slovenskega distrikta, ki bo 9. 10. 2021 na Bledu. Na slavnostnem srečanju bo prisotnih tudi 50 pobratenih klubov, ki so bodo dogovorli za skupen projekt.