Novice

Dogodki, kot so praznik oljk, kruha in vina, so namenjeni tudi predstavitvi mladih umetnikov. Tokrat je rotarijcem igrala nadebudna harfistka Bilka Peršič, med drugim v preteklosti učenka Glabene šole Koper, sedaj pa v tujini šolajoča umetnica. Prisotnim je z odlično interpretacijo tako sodobnih kot klasičnih del za harfo napolnila dušo.

Na sončen dan v preteklem vikendu se je v okolici Kopra, na posetvu oljarne Lisjak, zbralo 60 slovenskih rotarijcev. Prišli so iz osrednjeslovenskih in primorskih klubov, kakot tudi iz Italije. Poleg druženja v naravi, ob obiranju oljk in ogledu postopka stiskanja, so namenili svojo pozornost tudi dobrodelnosti. Tovrstni dogodki so namenjeni prav temu, zbiranju finančnih sredstev za dobrodelne projekte posamičnih klubov.

Ta vikend je bilo na Bledu živahno tudi zaradi srečanja slovenskih rotarijcev distrikta 1912 ob proslavi desetletnice ustanovitve distrikta. Najprej so se predstavniki rotarijskih klubov zbrali v Festivalni dvorani, kjer so ob slavnostnem govoru in živahnem ter sproščujočem nastopu ansambla Perpetuum jazzile, začeli sobotno druženje. Nadaljevali so v hotelu Rose Bled. Ob slavnostni večerji so podelili priznanja nazaslužnejšim članom. Zbrana sredstva iz donacij bodo namenjena fundacijama Alenke Gerbič iz Kočevja in Leona Štuklja iz Maribora.

Guverner distrikta 1912 Dušan Peterkovič je na rednem torkovem srečanju 21. 9., v okviru svojih rednih obiskov klubov po Sloveniji, skupaj z asistentom za Primorsko obiskal koprske rotarijce. V uvodu se je predstavil in med drugim omenil, da je rotarijec že 25 let. Prenesel je usmeritve predsednika RI v tem letu, s katerim so se guvernerji sestajali zelo pogosto. Srečanja so potekala virtualno. Izpostavil je ključne usmeritve in naloge slovenskih rotarijcev, pri katerih med prednostne naloge sodi povečanje članstva distrikta. Hočeš nočeš se bodo tudi rotarijci v prihodnje, poleg s projekti, ukvarjali tudi “sami s seboj”. Predvsem naj bi več časa namenili medklubskemu spoznavanju, tako članov predvsem pa klubskih projektov. Povabil nas je tudi na slavnostno praznovanje 10. obletnice slovenskega distrikta, ki bo 9. 10. 2021 na Bledu. Na slavnostnem srečanju bo prisotnih tudi 50 pobratenih klubov, ki so bodo dogovorli za skupen projekt.