Na začetku rotarijskega leta nas je obiskal guverner 

Rade Hristovski iz Makedonije je, kot je to že v navadi, obiskal vse klube distrikta 1912. Prihaja iz Bitole, kjer je bil ustanovljen eden prvih klubov v Makedoniji. Predstavil je ključne vsebine, za katere želi, da jih v svoje programe prevzamejo vsi klubi distrikta in sicer:

  1. Povečevanje članstva in števila klubov.
  2. Vsaj 5 “global grant” projektov v distriktu.
  3. Razširiti akcijo Adijo plastenka v Makedonijo.
  4. Vsak klub naj deluje v smeri povečevanja vpliva rotarijcev v svojem okolju in dometa rotarijskih aktivnosti ter vključuje več zunanjih sopotnikov v akcije
  5. Ohranjanje raznolikosti članstva in s tem vsebin, pri čemer naj struktura kluba odseva lokalne značilnosti.

Klubom priporoča, da izdelajo svoj strateški plan z upoštevanjem usmeritev ter ga objavijo na portalu RI.