Kaj je Rotary?

01Začetki Rotarijstva

Rotarijstvo je sinonim za dobrodelnost, katerega najvišji ideal je služenje kot temelj plemenitega udejstvovanja. Udejanja se skozi dobro organizirano mrežo rotarijskih klubov, ki delujejo po vsem svetu.

Rotary International je organizacija svetovno povezanih poslovnežev in strokovnjakov iz različnih poklicev. Člani Rotary klubov po svetu skrbijo za dobrodelne človekoljubne dejavnosti, v svojih poklicih spodbujajo visoka etična načela in merila ter pomagajo širiti dobro voljo ter mir na svetu. Rotarijci načrtujejo in uresničujejo zelo različne humanitarne, izobraževalne in kulturne programe, ki bogatijo življenje ljudi v njihovi ožji sredini in tudi v svetovni skupnosti.

Prvi Rotary klub je nastal v Združenih državah Amerike na pobudo odvetnika, poslovneža, popotnika in vizionarja Paula Harrisa. Želel je ustanoviti klub, ki bi spodbujal prijateljstvo med poslovneži. Porodila se mu je zamisel, da bi med prominentnimi osebnostmi v velemestu Chicagu ustvaril duh prijateljstva in naklonjenosti, ki ga je poznal v podeželskih krajih, kjer je tudi sam odraščal. Tako je 23. februarja 1905 sklical tri prijatelje. Razpravljali so o njegovi zamisli, da bi se poslovneži redno srečevali, krepili tovarištvo ter širili krog poslovnih in poklicnih znanstev. Po razpravi tega dne so se odločili, da ustanovijo moški klub, kjer se bodo člani redno tedensko srečevali.

02Rotarijska načela

Rotarijski cilj je spodbujati in gojiti ideal služenja kot temelj plemenitega udejstvovanja, zlasti pa gojiti naslednje:

  • Dobra seznanjenost kot priložnost za služenje.
  • Visoki etični standardi na poslovni poklicni poti, priznavanje vrednosti vsem koristnim poklicem in počastitev vsakega rotarijskega poklica kot priložnosti za služenje družbi.
  • Uporaba ideala služenja v življenju rotarijca tako osebno, v službi kot v skupnosti.
  • Spodbujanje mednarodnega razumevanja, naklonjenosti in miru v svetovni bratovščini poslovnežev in strokovnjakov, ki sledijo idealu služenja.

03Smeri služenja

Klubsko služenje se osredotoča na krepitev bratovščine in zagotavljanja učinkovitega delovanja kluba.
Poklicno služenje rotarijce spodbuja k služenju drugim prek svojih poklicev ter sledenju visokim etičnim standardom.
Služenje skupnosti zajema projekte in dejavnosti, ki jih klub izvaja za izboljšanje življenja v svoji skupnosti.
Mednarodno služenje obsega dejavnosti, katerih cilj je razširiti humanitarne razsežnosti Rotaryja po vsem svetu ter spodbujati svetovno razumevanje in mir.
Služenje novih generacij priznava pozitivno spremembo, ko jo udejanjajo mladi in mlajši odrasli prek dejavnosti za razvoj vodstva kot so RYLA, Rotaractovi in Interactovi projekti služenja na klubski ravni ter ustvarja mednarodno razumevanje z Rotarijsko izmenjavo mladih.

04Štiri vprašanja

»Preizkus štirih vprašanj« je način preverjanja ali rotarijci delujejo skladno s sprejetimi načeli in cilji. Postavljajo si jih vedno in povsod; ko sprejemajo nove člane, ko snujejo nove projekte, ko preverjajo smotrnost in dobronamernost svojih aktivnosti. Skratka vedno takrat, ko želijo potrditve pravilnosti svojih odločitev ali ko se soočajo z različnimi mnenji, pogledi.

4 VPRAŠANJA:

Ali je res?

Ali je pošteno do vseh ?

Bo spodbujalo prijateljstvo in dobro voljo ?

Bo v dobrobit vseh udeležencev ?