Gostili dr. Janeza Bogataja

Dne 20. 10. nas je obiskal dr. Janez Bogataj, ki nam je ob tej priložnosti predstavil svojo novo knjigo S Slovani za mizo. Z velikim zanimanjem smo prisluhnili, kaj nam je povedal o slovanski kulinariki, od kod pobuda za to knjigo, kako je potekalo izbiranje jedi za predstavitev in na koncu tudi njihovo preizkušanje.

 

Janez Bogataj

 

Dr. Janez Bogataj, od leta 2010 upokojeni redni profesor za področje etnologije na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, je avtor več kot 55 knjig, med katerimi je tudi njegova zadnja o izbranih jedeh slovanske kuhinje.Temeljno področje njegovega raziskovalnega dela je etnologija Slovenije in območij izven nje s slovenskim prebivalstvom. Opravil je številne raziskave s področja rokodelstva, prehrane, kulinarike in gastronomije, kulturne dediščine, turizma, poslovnih promocijskih in protokolarnih daril, šeg in navad.