Člani

PRIIMEK IN IMEZAPOSLITEV
BABNIK IZTOKGlasbena šola Koper
BLAŽEK PETERNOM BIRO, d. o. o., Koper
CVETIČANIN BRANKOSplošna bolnišnica Izola
DERNIČ JANISplošna bolnišnica Izola
DROŽINA IZTOKSrednja tehniška šola, Koper
JEREB ANDREJAvto Jereb, d. o. o., Izola
KERN VILJEMKern, d. o. o., Izola
LAZAR IRENA
Fakulteta za humanistiko
MATKOVIČ LOREDANA
Mizarstvo Bolčič, Klanec pri Kozini 5
MEZEK METOD
Upokojen
PALČIČ DEVID
Robotina, d. o. o., Hrpelje 38, Kozina
STARMAN JANEZ
Odvetnik, Koper
SUŠEC PRAČEK METKA
Upokojena
ŠIK ALENKA
Upokojena
ŠKRK ANDREJ
Upokojen
VELEC ANDREJ
HIDRIA, Koper
VELKAVERH GREGOROdvetnik, Koper
ZAJC NEVAUpokojena

Rotarijski klub Koper

Rotarijski klub Koper trenutno šteje 20 članov.

Podrobnejši podatki članov kluba so navedeni v publikaciji, ki jo vsako leto na novo izda slovenski distrikt, »Člani rotary klubov Distrikta 1912 Slovenija«.

Število članov se je v primerjavi s preteklimi leti nekoliko zmanjšalo, zato je ena ključnih nalog kluba delovati na prepoznavanju in širjenju članstva. Novi člani namreč v klub prinašajo sveže zamisli in novo energijo.

Kako postati rotarijec?

Član rotarijske družine postane lahko vsak, ki je pripravljen služiti skupnosti in spoštovati rotarijska načela. Člani kluba v svojem okolju prepoznajo pripadnike skupnosti, ki bi lahko bili primerni za klub in jih povabijo v klub kot potencialne kandidate. Če kandidat izpolnjuje pogoje steče formalni postopek včlanitve. Pred tem pa kandidat obiskuje srečanja, se druži z rotarijci, spoznava klubsko življenje in projekte. Ob izkazanem obojestranskem interesu sledi slovesnost z izročitvijo značke Rotary International ter vpis člana v distriktni imenik.

Obveznosti člana

Služiti skupnosti

Aktivno delovati v klubskih projektih in družabnih aktivnostih

Udeležba na rednih srečanjih kluba in članarina

PRIIMEK IN IMEZAPOSLITEV
BABNIK IZTOKGlasbena šola Koper
BLAŽEK PETERNOM BIRO, d. o. o., Koper
CVETIČANIN BRANKOSplošna bolnišnica Izola
DERNIČ JANISplošna bolnišnica Izola
DROŽINA IZTOKSrednja tehniška šola, Koper
JEREB ANDREJAvto Jereb, d. o. o., Izola
KERN VILJEMKern, d. o. o., Izola
LAZAR IRENA
Fakulteta za humanistiko
MATKOVIČ LOREDANA
Mizarstvo Bolčič, Klanec pri Kozini 5
MEZEK METOD
Upokojen
PALČIČ DEVID
Robotina, d. o. o., Hrpelje 38, Kozina
STARMAN JANEZ
Odvetnik, Koper
SUŠEC PRAČEK METKA
Upokojena
ŠIK ALENKA
Upokojena
ŠKRK ANDREJ
Upokojen
VELEC ANDREJ
HIDRIA, Koper
VELKAVERH GREGOROdvetnik, Koper
ZAJC NEVAUpokojena

Vodstvo kluba

Vsak klub ima svoj notranji ustroj, strukturo.

Klub predstavlja in vodi njegov predsednik, poleg predsednika pa najožje vodstvo kluba – upravni odbor – sestavljajo: podpredsednik, tajnik, zakladnik oziroma blagajnik, bodoči predsednik ter klubski mojster. Znotraj kluba pa delujejo tudi različni odbori oziroma službe (kot na primer: služba za skupnost – dobrodelno delo, poklicno delo, nove generacije, mednarodna služba in še).

Vodstvo kluba v rotarijskem letu 2022 – 2023:

FUNKCIJAIME IN PRIIMEK
PredsednicaIrena Lazar
PodpredsednikIztok Drožina
Bodoči predsednikIztok Babnik
TajnikGregor Velkaverh
ZakladnicaLoredana Matkovič
Klubski mojsterMetod Mezek
FUNKCIJAIME IN PRIIMEK
PredsednicaLoredana Matkovič
PodpredsednicaIrena Lazar
Bodoči predsednikIztok Drožina
TajnikGregor Velkaverh
ZakladnicaMetka Sušec Praček
Klubski mojsterIztok Babnik