Ankaran-Debeli rtič, 9. marec 2019

Na mednarodnem strokovnem posvetu Kaj bo za nami?, o skrbi za osebe s težjimi motnjami v duševnem razvoju, so veliko pozornosti namenili pomenu njihove obravnave na domu, v lokalnih skupnostih, socialnemu vključevanju ter predvsem boljšemu in celovitejšemu sodelovanju z družinami.

Kot so izpostavili svojci oseb s težjimi motnjami v duševnem razvoju in nevladne organizacije iz Slovenije, Italije in Hrvaške, so med najbolj perečimi težavami prav upoštevanje potreb družin, bivanje v domačem okolju ter širitev in lokalna dostopnost podporne mreže. Angela Lampe, mati otroka s posebnimi potrebami in ena od pobudnic za gradnjo varstvenega centra Dolfke Boštjančič Draga na Debelem rtiču, je tako delila svojo izkušnjo, da je pogrešala vsaj eno celostno strokovno obravnavo na domu, še zlasti v zgodnjem otroštvu sina, za katerega z možem skrbita že več kot trideset let. Ponovno je opozorila na neustreznost zakonske obravnave, ki ne razlikuje zakonskih pravic glede na stopnjo prizadetosti osebe.

Slovenija ima sicer razvito sistemsko ureditev, ki pa je zdaj zakonsko razdrobljena. Napovedane so spremembe. Tanja Mate, generalna direktorica direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje, je poudarila, da se v Sloveniji v prihodnjih letih sistemsko težišče skrbi prenaša s sekundarne ravni v lokalno okolje na primarno zdravstveno raven.