Rotarijski klub Koper

10let
A+ A A-

Nastanek kluba

V portoroškem klubu je že vrsto let tlela misel o ustanovitvi novega rotarijskega kluba na obali, konkretno v Kopru. Razmišljanja o novem klubu so slonela predvsem na prostorskih možnostih Kopra, ki skupaj s kraji v zaledju šteje več kot 60.000 prebivalcev. Z odločitvijo slovenskega pod distrikta, da se v Sloveniji pospeši ustanavljanje novih klubov zaradi ustanovitve samostojnega distrikta Slovenije, je pobuda ustanovitve kluba v Kopru dobila poseben zagon že poleti 2006.

Na samem začetku je bil tudi postavljen cilj, da bo koprski klub mešan klub, po možnosti s po polovico članov obeh spolov.

Botrski klub je imel srečo z bodočimi člani. Klubu, v nastajanju, so se pridružili dobri ljudje, čeprav še ne rotarijci, pa z veliko mero osebnih rotarijskih karakteristik.

Že od samega začetka so potekala redna tedenska druženja ob torkih v Garni hotelu Pristan z vnaprej dogovorjenim programom. Prva srečanja so bila namenjena seznanjanju s pravili rotarijstva in pa pripravam na ustanovno slovesnost, do katere je prišlo 27. 1. 2007.

pomagam