Rotarijski klub Koper

10let
A+ A A-

Člani kluba

Rotarijski klub Koper šteje trenutno 18 članov.

Podrobnejši podatki članov kluba so navedeni v publikaciji, ki jo vsako leto na novo izda slovenski distrikt, »Člani rotary klubov Distrikta 1912 Slovenija«.                                                                            

PRIIMEK IN IME

ZAPOSLITEV

CVETIČANIN BRANKO

Splošna bolnišnica Izola

DERNIČ JANI

Splošna bolnišnica Izola

DROŽINA IZTOK

Srednja tehniška šola, Koper

JEREB ANDREJ

Avto Jereb, d. o. o., Izola

KERN VILJEM

Kern, d. o. o., Izola

LAZAR IRENA

Fakulteta za humanistiko

MATKOVIČ LOREDANA

Mizarstvo Bolčič, Klanec pri Kozini 5

MEZEK METOD

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Ljubljana

OJO VESELKO

Ediling, d. o. o., Koper

PALČIČ DEVID

Robotina, d. o. o., Hrpelje 38, Kozina

RIHTER ANDREJA

Forum slovanski kultur, Ljubljana

STARMAN JANEZ

Odvetnik, Koper

SUŠEC PRAČEK METKA

Luka Koper, d. d., Koper

ŠIK ALENKA

upokojena

ŠKRK ANDREJ

upokojen

VELEC ANDREJ

HIDRIA, Koper

VELKAVERH GREGOR

Odvetnik, Koper

ZAJC NEVA

Novinarka, RTV Koper, Capodistria

                                                                        

Število članov se je v primerjavi s preteklimi leti nekoliko zmanjšalo, zato je ena ključnih nalog kluba delovati na prepoznavanju in širjenju članstva. Novi člani namreč v klub prinašajo sveže zamisli in novo energijo.

Kako postati rotarijec ?

Član rotarijske družine postane lahko vsak, ki je pripravljen služiti skupnosti in spoštovati rotarijska načela. Člani kluba v svojem okolju prepoznajo pripadnike skupnosti, ki bi lahko bili primerni za klub in jih povabijo v klub kot potencialne kandidate. Če kandidat izpolnjuje pogoje steče formalni postopek včlanitve. Pred tem pa kandidat obiskuje srečanja, se druži z rotarijci, spoznava klubsko življenje in projekte. Ob izkazanem obojestranskem interesu sledi slovesnost z izročitvijo značke Rotary International ter vpis člana v distriktni imenik.

Obveznosti člana

Obveznosti vsakega člana so tri ključne:

  1. Služiti skupnosti.
  2. Aktivno delovati v klubskih projektih in družabnih aktivnostih.
  3. Udeležba na rednih srečanjih kluba in članarina.

pomagam