Rotarijski klub Koper

10let
A+ A A-

Kaj delamo?

KLUBSKO ŽIVLJENJE

Za življenje kluba je bistveno izpolnjevanje obveznosti pri delu kluba. Dovolj visoka redna udeležba na sestankih in aktivnostih ter redno plačevanje prispevkov so nujnost. Osnovno načelo je enakost vseh članov in stalno kroženje. Vsak v določenem obdobju opravlja kakšno od funkcij, od tiste najbolj prestižne, predsedniške, do tiste, ki je po navadi najmanj priljubljena – funkcija zakladnika. Ob prijateljstvu, ki ga spodbudi druženje, ter dobri volji in pomoči sočlanov, pa ni nobeno delo obremenjujoče. Klubsko življenje je osnova kluba, brez tega kluba ni. Ni pa osnovni namen.

Klubsko življenje sestavljajo: redna srečanja članov enkrat tedensko, srečanja z drugimi klubi, druženja, plačevanje članarine, klubska administracija in vključevanje v delo distrikta.

DOBRODELNOST

Osnovni namen kluba je predvsem v dajanju pomoči tistim, ki jo potrebujejo in ki jim redne državne službe pomoči ne nudijo zato, ker ta ni institucionalno predvidena, bodisi ni sredstev ali preprosto zato, ker država ni vedno dovolj skrbna. V tem delu je Rotary izrazit element civilne družbe in to svojo samostojnost, nepolitičnost, globoko spoštovanje enakosti vseh in mednarodno naravnanost neguje posebej načelno.

Dobrodelnost sestavljajo: dobrodelne akcije in zbiranje sredstev zanje.

POKLICNO ŽIVLJENJE ČLANOV

Tretji izraz kluba je tenkočutno sevanje rotarijskih idej skozi vedenje in ravnanje slehernega člana kluba v vsakodnevnem, predvsem poklicnem delu. Načela resničnosti, skupne koristi in pravičnosti naj vejejo iz vseh dejanj in ravnanj rotarijca, visoka profesionalna etika je nujni spremljevalec vsakega poklicnega razmerja, v katerega vstopa.

Vsa tri življenja pa rotarijci seveda ne živijo ločeno, nasprotno, vselej se prepletajo. Tako je pomembno druženje med rotarijci in rotarijskimi klubi, ker spodbuja spoznavanje drugih in prijateljstvo v širšem smislu. To ni omejitev. Rotarijstvo je namreč razširjeno po celem svetu, seveda pa bo druženje najpogostejše s klubi iz soseščine, tako v Sloveniji, kot čez mejo. Tudi klubske dejavnosti so tesno povezane s samo pomočjo drugim, profesionalno življenje vsakega rotarijca pa pogosto z aktivnostmi kluba.

 

pomagam